ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิชญา พัดพิน ที่ได้ผ่านการพิจารณาทุนวิจัยของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิชญา พัดพิน ที่ได้ผ่านการพิจารณาทุนวิจัยของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อภิชญา พัดพิน อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ผ่านการพิจารณาทุนวิจัยของ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)”
โครงการ “การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างเส้นใยกล้วยไข่และเส้นใยฝ้าย”

จำนวนเข้าชม 1,349 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ