ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เอนก หาลี ในฐานะผู้ประดิษฐ์ ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

 

จำนวนเข้าชม 542 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567

ป้ายประกาศอื่น ๆ