เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2559
 
ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ละคณะ 

>> กำหนดการ คลิ๊ก <<

จำนวนเข้าชม 191 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ