ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

 

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

สัมมนาการแข่งขันกีฬา ผู้นำนักศึกษาราชภัฏภาคเหนือ ประจำปี 2559 

ระหว่างวันที่ 17 - 20 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

จำนวนเข้าชม 235 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ