สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26-27 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-17.30 ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน วิทยากร คุณกชกร ด้วงเงินพระมหาสมยศ ฉนทธมโมพระพัฒนศักดิ์ สุทธิมโนพระมหากิตธัชพงษ์ ภูริปญโญคุณพ่อสันติ อภัยราขพระวีระ อาสโภอาจารย์สุขินกร มนาโป


>> ปฏิทินกิจกรรม <<

จำนวนเข้าชม 273 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ