ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ DIGITAL CURRENCY เงินดิจิทัลนวัตกรรม ความเชื่อ หรือ การหลอกลวง

ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ  DIGITAL  CURRENCY  เงินดิจิทัลนวัตกรรม ความเชื่อ หรือ การหลอกลวง

 

   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญทุกท่านรับฟังการบรรยายพิเศษ  DIGITAL  CURRENCY  เงินดิจิทัลนวัตกรรม ความเชื่อ หรือ การหลอกลวง  

ในวันที่  9  ธันวาคม  2565  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมต้นสัก  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนเข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ