มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญรับชมการแสดง ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญรับชมการแสดง ดนตรีในสวน  H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ

 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญรับชมการแสดง ดนตรีในสวน  H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานน้ำพุ สิริจิตอุทยาน ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ