ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลบัณฑิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2562

 ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลบัณฑิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560-2562

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 รางวัลบัณฑิตดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 704 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ