ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

ขอเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

 

  ขอเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร การเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมในยุคดิจิทัล สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่  ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน  2565 - มกราคม 2566  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

สอบถามเพิ่มเติม  :  หน่วยบ่มเพราะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
คุณเฟริส  092-3789870 ,  คุณปอนด์  094-7465636

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ