สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560-2562 ทุกท่าน กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี  2560-2562 ทุกท่าน  กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

 

   สำหรับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี  2560-2562 ทุกท่าน  กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565  วันที่ 27 ธันวาคม 2565  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (แม่ริม)  วิทยาเขตสะลวง - ขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่

ฝึกซ้อม วันที่ 23-25  ธันวาคม 2565   ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติมคลิก

 

จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ