แจ้ง...บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี 2560-2562 ทุกท่าน ขยายเวลาลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 แจ้ง...บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี  2560-2562 ทุกท่าน ขยายเวลาลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

 

  แจ้ง...บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาปี  2560-2562 ทุกท่าน ขยายเวลาลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
รับลงทะเบียนและชำระเงิน  ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง


จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ