การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี  ระดับชาติ  ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี  ระดับชาติ  ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
นำเสนอ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ประกาศรายชื่อผลงานนำเสนอแบบปากเปล่าและโปสเตอร์

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 327 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ