กำหนดการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 กำหนดการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในวันที่ 9 กันยายน 2565  เวลา 08.15 น.  เป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ