ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิรดา บุญเดช โปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิรดา บุญเดช โปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิรดา บุญเดช โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิรดา บุญเดช

จำนวนเข้าชม 198 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ