ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งผลงาน การประกวดสร้างผลงาน การถ่ายภาพ "แม่ของฉัน...ที่สุดในโลก"

ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ส่งผลงาน การประกวดสร้างผลงาน การถ่ายภาพ

 

  ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ส่งผลงาน การประกวดสร้างผลงาน การถ่ายภาพ "แม่ของฉัน...ที่สุดในโลก"
เพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 3,500 บาท  
รับสมัคร  บัดนี้ -10 สิงหาคม 2565
ประกาศผล  12  สิงหาคม 2565
สอบถามเพิ่มเติม โทร 055706555 ต่อ 1570  หรือ 0910916615

ลงทะเบียนคลิก

จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ