ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "นิทรรศการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน”

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน

 

   ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน  "นิทรรศการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" เรื่อง “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง : พระแม่แห่งแผ่นดิน”
 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ในวันที่ 17-18  สิงหาคม 2565  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เพิ่มเติมคลิก

จำนวนเข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ