ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง จักรวาลนิรมิต (Metaverse) กับการศึกษาไทยในอนาคต

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง จักรวาลนิรมิต (Metaverse) กับการศึกษาไทยในอนาคต

 

   ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง จักรวาลนิรมิต (Metaverse) กับการศึกษาไทยในอนาคต  ในวันที่ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   วิทยากร : ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช   ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลงทะเบียนคลิก

จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ