ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต อ่อนเกษ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต อ่อนเกษ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชิต อ่อนเกษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาชีพ 

จำนวนเข้าชม 482 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ