การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ  ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

 

  การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ  ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
นำเสนอ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565  ส่งบทความ  ฉบับเต็ม  บัดนี้ - 5 สิงหาคม 2565 

ค่าลงทะเบียน                                       
- นำเสนอ 1,800 บาท/บทความ
- เข้าชม 500/คม

บุคลากร KPRU  ฟรี  

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

จำนวนเข้าชม 259 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ