ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชญา บัวชาติ โปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชญา บัวชาติ โปรแกรมชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชญา บัวชาติ โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชญา บัวชาติ

จำนวนเข้าชม 144 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ