เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม... โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมและศีลจารี เนื่องในวันมาฆบูชา

เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม... โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมและศีลจารี   เนื่องในวันมาฆบูชา

 

 เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม... โครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมและศีลจารี   เนื่องในวันมาฆบูชา

ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2559

ณ  วัดป่าหนองยางตก อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ - 12 กุมภาพันธ์ 2559

จำนวนเข้าชม 246 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ