เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา IC3 GS5 Key Applications Office 2016

 เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา IC3 GS5 Key Applications Office  2016

 

 เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา IC3 GS5 Key Applications Office  2016 
- เทียบผลสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์
- ได้ Cerificate  ระดับสากล 

รับสมัคร  บัดนี้ - 19 มิ.ย. 2565  อบรมและสอบ  วันที่ 22 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2565

สอบถามเพิ่มเติม  055-706555 ต่อ 1561  ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติมคลิก

จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ