ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ร่วมกิจกรรม "การอบรมทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร  ร่วมกิจกรรม

 

    ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร  ร่วมกิจกรรม "การอบรมทักษะการโค้ชเพื่อพัฒนา Soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม" 
ในวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

อ่านเพิ่มเติมคลิก

จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565

ป้ายประกาศอื่น ๆ