ประกาศ ผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

 

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

 

อันดับที่ 1 นางสาวฉัตรชนก อยู่สิทธ์ ได้คะแนน 123 คะแนน

อันดับที่ 2 นายเกียรติศักดิ์  ศรีเมฆมาศ ได้คะแนน 103 คะแนน

อันดับที่ 3 นายจอคึวา ได้คะแนน 32 คะแนน

อันดับที่ 4 นางสาวโยทกา หาญเวช ได้คะแนน 29 คะแนน

อันดับที่ 5 นางสาวดวงสุรีย์  มีศรี ได้คะแนน 21 คะแนน

หมายเหตุ ขอนัดประชุมนักศึกษาที่ได้อันดับคะแนนทั้ง 5 อันดับนี้เข้าร่วมประชุม ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ในวันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.40 . เพื่อสรรหานายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

จำนวนเข้าชม 428 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ