ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

ค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

 
หนังสือขออนุญาตเข้าจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

กำหนดการค่ายวิทยาศาสตร์สัญจร

โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม -วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ | นักเรียน

โรงเรียนคลองลานวิทยา -วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ | นักเรียน

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา - วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ | นักเรียน

โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา - วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ | นักเรียน

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม - วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ | นักเรียน

โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา - วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ | นักเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ฯ - วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ - วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนสักงามวิทยา - วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร - วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนโกสัมพีวิทยา-วันพุธที่ 26 มกราคม 2565
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา - วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนลานกระบือวิทยา - วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม - วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม-วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
-รูปกิจกรรม
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
ครู อาจารย์ นักเรียน

โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์-วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม-วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม-วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
-ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ยกเลิกการจัดกิจกรรม
-โรงเรียนวัชรวิทยา
-โรงเรียนขาณุวิทยา
-โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
-โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
-โรงเรียนพิไกรวิทยา
-โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
-โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
-โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)

จำนวนเข้าชม 3,646 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ