ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสา พวงมาลัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสา พวงมาลัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิสา พวงมาลัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาคณิตศาสตร์

จำนวนเข้าชม 542 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ