ขอแสดงความยินดีกับ Dragon team คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชมเชย

 ขอแสดงความยินดีกับ Dragon team คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชมเชย

 

 ขอแสดงความยินดีกับ Dragon team คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชมเชย

ในการแข่งขัน
KPRU cheerleading championships 2016

ในวันที่31 มกราคม 2559 

ณ โรงยิมใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 288 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ