ขอเชิญใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเชิญใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ในวันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.00 น.

และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 16.10 น. เป็นต้นไป

***มีการเช็คกิจกรรมชั้นปีที่ 1-3 ตามรหัสกิจกรรมของคณะ ด้วยน่ะ***

หมายเหตุ เช็กชื่อโดยใช้ 
แอพพลิเคชั่น

จำนวนเข้าชม 495 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ