ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบออนไลน์)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบออนไลน์)

 

 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง แนวทางการเลือกแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (แบบออนไลน์) โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:15 - 12:00 น.

>>สมัครเข้าร่วมกิจกรรม<<

จำนวนเข้าชม 333 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ