เรียนเชิญคุณครูวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ (ประถมปลาย & มัธยมต้น) จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

เรียนเชิญคุณครูวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ (ประถมปลาย & มัธยมต้น) จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 

เรียนเชิญคุณครูวิทย์ คณิต คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ (ประถมปลาย & มัธยมต้น) จังหวัดกำแพงเพชร, ตาก
เข้าร่วมกิจกรรมอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
เปิดรับสมัคร 5 เม.ย. - 18 เม.ย. 64  รับจำนวนจำกัดสาขาวิชาละ 100 ท่าน (รุ่นละ 50 คน)
จัดอบรม
รุ่นที่ 1  21-23 เม.ย. 64
รุ่นที่ 2  26-28 เม.ย. 64
ได้รับเกียรติบัตรรับรองจาก สสวท.
ได้ชั่วโมงการพัฒนาตนเอง/การอบรม/PLC

คลิก...ลงทะเบียน

จำนวนเข้าชม 136 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ