กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

 

กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565
กิจกรรมที่ 1 ภายในมหาวิทยาลัย 20-22 เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.
กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัย 27-29 เมษายน 2564  ณ Long Beach Garden Hotel & Spa เมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สอบถามเพิ่มเติม กองนโยบายและแผน 
โทร. 055-706555 ต่อ 1201-1202 และ 1110

จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ