ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

 

 ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้มีเกียรติประวัติผลงานทางการศึกษาดีเด่น ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
โดย สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย

จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ