เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทรัพย์สินทางปัญญา IP

 เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทรัพย์สินทางปัญญา IP

 

 เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทรัพย์สินทางปัญญา IP

วันที่ 11 มีนาคม 2564  ในหัวข้อ "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ งานทรัพย์สินทางปัญญ การสืบค้นออนไลน์ และการยกร่างสิทธิบัตร"  >>คลิกลงทะเบียน<<
วันที่ 12 มีนาคม 2564  ในหัวข้อ "แนวทางการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์"  >>คลิกลงทะเบียน<<
ณ ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.
วิทยากรโดย 
ดร. สรรพวรรธ วิทยาศัย
นางสาวพันธนา คำเขียว

สอบถามเพิ่มเติม
คุณพรอุมา ส้มแป้น โทร 055-706 555 ต่อ 1680 หรือ 094-7465636  | หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ