การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2563

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วัน พุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. กำหนดการ

2. ลงทะเบียน

จำนวนเข้าชม 109 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ