ราชภัฏโพลล์ EP.4 ชมคลิปวิดีโอ และติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นการวางแผนทำกิจกรรมสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ราชภัฏโพลล์ EP.4 ชมคลิปวิดีโอ และติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นการวางแผนทำกิจกรรมสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ราชภัฏโพลล์ EP.4 ชมคลิปวิดีโอ และติดตามผลการสำรวจความคิดเห็นการวางแผนทำกิจกรรมสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง
เก็บข้อมูลจาก 77 จังหวัด จำนวน 35,606 คน
สำรวจ : ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2564

คลิกชมคลิปวิดีโอ

จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ