เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย

เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย

 

เลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเหมาบริการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เพิ่มเติม)
สอบถามเพิ่มเติม 055-706 555 ต่อ 7907 สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้

คลิก...ตรวจสอบรายชื่อ

จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ