บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
ปริญญาเอก
- สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
- สาขาการบริหารการศึกษา
ปริญญาโท
- สาขายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
- สาขาการบริหารการศึกษา
การรับสมัคร/ใบสมัคร/สมัครเข้าศึกษาต่อในระบบออนไลน์ได้ที่ >> คลิกที่นี่

รับสมัครจนถึง 30 กรกฎาคม 2564  เปิดเรียน สิงหาคม 2564
ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเรียนรวม (อาคาร 12)
โทร.055-706-555 ต่อ 1770, 1671 หรือ 091-836-5279, 085-400-5550
Page Facebook : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

ป้ายประกาศอื่น ๆ