ผลการสำรวจ COVID-19 ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดน ไทย-มาเลเซีย

 ผลการสำรวจ COVID-19 ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดน ไทย-มาเลเซีย

 

 ผลการสำรวจ COVID-19
ความเชื่อมั่นต่อมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในเขตติดต่อชายแดน ไทย-มาเลเซีย
สำรวจ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 2563
1 ค่อนข้างเชื่อมั่น   59.03%
2 เชื่อมั่นมาก   32.50%
3 ไม่เชื่อมั่น   7.64%
4 ไม่เชื่อมั่นเป็นอย่างมาก   0.84%
คลิก...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ