ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมเคียงข้างในหลักธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ