หัวหน้าหมู่เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 ทุกโปรแกรมวิชา ให้ติดต่อขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

หัวหน้าหมู่เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 ทุกโปรแกรมวิชา ให้ติดต่อขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา

 

 ประชาสัมพันธ์ หัวหน้าหมู่เรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55 ทุกโปรแกรมวิชา

ให้ติดต่อขอรับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ตามโครงการโรงเรียนห่วงใย ประจำปี 2559

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา08.30-16.30 น.

ขอรับบัตรได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนเข้าชม 219 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ