แบบสำรวจ การ์ดอย่าตก...ช่วยกันควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

แบบสำรวจ การ์ดอย่าตก...ช่วยกันควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

 

แบบสำรวจ
การ์ดอย่าตก...ช่วยกันควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

เริ่ม 18 พ.ย. 2563 | 06.00 น.
สิ้นสุด 23 พ.ย. 2563 | 23:59:59
คลิก..ตอบแบบสำรวจ

จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ