ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 2559

 

 ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา2559

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา08.30-16.30 น.

ขอรับและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก

 

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

1.นายกสโมสรนักศึกษา

2.อุปนายกฝ่ายบริหารและส่งเสริมวิชาการ

3.อุปนายกฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

4.อุปนายกฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

5.อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

จำนวนเข้าชม 287 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

ป้ายประกาศอื่น ๆ