กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ
สำหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 (รอบ 19.00 น.)  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 173 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ