มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติม : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร 055-706 555 ต่อ 1022, 1023

คลิก..สมัคร

จำนวนเข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ