มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ เพิ่มวงษ์มาก ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สอบได้อันดับที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวกนกวรรณ เพิ่มวงษ์มาก  ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ สอบได้อันดับที่ 1

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวกนกวรรณ เพิ่มวงษ์มาก  ศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
สอบได้อันดับที่ 1
ในการสอบแข่งขันเพิ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ