ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกาศจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

 ประกาศจัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
เพื่อให้บริการประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร สามารถตรวจสอบ และดำเนินการได้อย่างโปร่งใส
โดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

คลิก...อ่านรายละเอียด

จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ