ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ เดือนตุลาคม] เฉพาะรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ เดือนตุลาคม] เฉพาะรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4

 

 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เปิดสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ เดือนตุลาคม]
เฉพาะรายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3-4
ขั้นตอนการสมัคร
1.คลิกเลือกยืนยันห้องสอบในเว็บไซต์
2.ชำระเงินที่ตึก 14 ชั้น 2 ฝ่ายการเงิน
3.พิมพ์ใบยืนยันสมัครสอบ
กำหนดการสอบ มรภ.กพ. และ มรภ.กพ. (แม่สอด) วันที่ 26-30 ต.ค. 2563 | 17.00-19.00 น.

ติดต่อสอบถาม : เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษา ชั้น 2 / โทร 055-706 555 ต่อ 1571
หมายเหตุ : ต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามระเบียบการวิธีการสอบ ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง หากฝ่าฝืนไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

คลิก..สมัครและยืนยันเข้าสอบ

จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ