เปิดแล้ว..! ระบบรับสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1

เปิดแล้ว..! ระบบรับสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1

 

 เปิดแล้ว..! ระบบรับสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
เดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 1 
เปิดรับสมัคร 28-30 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อ 1 ตุลาคม 2563
จัดสอบ 7 ตุลาคม 2563
ประกาศผลสอบ 12 ตุลาคม 2563
ชำระค่าสมัครสอบ ตึก 14 ชั้น 2 ห้องการเงิน

คลิก...สมัครสอบ

จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ