ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ

ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

 ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ
เป็นหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563

คลิก...ดูรูปภาพ

จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ