วันนี้วันพระ ตรงกับ วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันนี้วันพระ ตรงกับ วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

 

 วันนี้วันพระ
ตรงกับ วันศุกร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด
"รักสงบ จงลืม ซึ่ง"ตัวกู"
และลืมทั้ง "ตัวสู" อย่างเต็มที่
มีสติ ปัญญา และปรานี
หน้าที่ใคร ทำให้ดี เท่านี้เอยฯ"

- ท่านพุทธทาสภิกขุ -

จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ป้ายประกาศอื่น ๆ